Dextamin


loading...

Norsk legemiddelhåndbok

Dosering og administrasjon. Stor variasjon i doseringsbehov. Individuelt kan det variere om dekstroformen oppleves som mer potent og bedre enn racemisk amfetamin.