Samkod


loading...

Protruzija diska – Mr. sc. Robert Saftić, spinalni neurokirurg

Osim ovoga termina često se upotrebljava i termin bulging diska, no šta je to? U principu u Hrvatskoj postoji nekoliko specijalista koji se bave liječenjem kralježnice. To su fizijatar, radiolog, kirurg, ortoped, neurolog i neurokirurg. Svatko, obzirom na svoju specijalnost ...